قوانین و مقررات

  1. باشگاه فرهنگی و ورزشی نیک
  2. قوانین و مقررات

۱. رعایت اصول و موازین اخلاقی الزامی می باشد .

۲. حفظ و مراقبت از اموال شخصی برعهده خود ورزشکار می باشد .

۳. تمامی لوازم ورزشکار داخل رختکن داده شده گذاشته شود و ۵ دقیقه بعد از زمان شروع کلاس در رختکن تیم قفل خواهد شد.

۴. احترام به پدر ، مادر و مربیان و زحمت کشان باشگاه الزامی می باشد .

۵.  استفاده از قمقمه به دلیل مسائل بهداشتی و استفاده حداکثری از زمان تمرین الزامی می باشد.

۶. در فصل سرما پوشیدن لباس گرم و مناسب هر فصل توصیه می گردد.

۷. هزینه های باشگاه اول هر فصل و برای سه ماه دریافت می گردد.

۸. استفاده از لباس تمرینی (پکیج در نظر گرفته شده) برای تمام تمرینات الزامی است.

۹. نفرات جدید باید فرم باشگاه که شامل ، اطلاعات فردی ، فرم پزشک و اجازه اولیا برای شرکت در تمرینات است را از بخش ثبت نام دریافت و آن را پر کنند.

۱۰. تاخیر بیشتر از ۱۰ دقیقه به منزله ی از دست دادن تمرین آن جلسه میباشد.

۱۱. داشتن بیمه ی ورزشی الزامی است و هزینه ی بیمه ی ورزشی بر عهده ی خود بازیکنان میباشد.

۱۲. هزینه ی هر دوره مربوط به همان دوره میباشد و پس از ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمیگردد.

۱۳. بازیکنانی که قصد شرکت در مسابقات استانی و کشوری را دارند مکلف به پر کردن تفاهم نامه و قرارداد باشگاه ها با مربیان هیئت بسکتبال استان تهران میباشند.

۱۴. از غیبت های غیر موجه پرهیز شود ، بیش از سه جلسه غیبت غیر موجه باعث حذف از کلاس خواهد شد.

۱۵. در صورت ضرورت برای غیبت حتماً به مسئول کلاس اطلاع داده شود.

۱۶. مسئولیت رفت و آمد و ورود و خروج دانش آموزان از کلاس به عهده ی اولیای محترم میباشد و آکادمی هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

۱۷. در صورت ضرورت بنا به تشخیص مدیر آکادمی روزهای برگزاری کلاس ها تغییر یافته و به اولیا اعلام خواهد شد.

۱۸. در ایام تعطیلات رسمی و اعلام شده از طرف هیئت دولت ، تمامی کلاس های تعطیل میباشند و جلسه های جبرانی برای کلاس ها در نظر گرفته نمیشود.

۱۹. اولیایی که مایل به حضور در سر تمرینات هستند ، موظف هستند که با احترام به مربی کلاس سکوت فرمایند و از دخالت در تمرینات در نظر گرفته شده بپرهیزند.

فهرست